Netwerkbijeenkomst Jongerenwerk

Jongerenwerkers zijn de spil in de wijk als het gaat om het verbinden van jongeren met hun omgeving. Een goed contact met jongeren en diverse anderen ligt dan ook voor de hand. Minder vanzelfsprekend is de verbondenheid tussen jongerenwerkers onderling. Die verbondenheid heeft te leiden gehad onder Corona en heeft last van de huidige krapte … Lees meer

Bijeenkomst met Sharon Stellaard

Op 20 juni is de Hervormingsagenda Jeugd aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor het leeratelier Kansrijk met Jeugd aanleiding om in het najaar een reflectiekamer te organiseren voor beleidsmakers en professionals, geïnspireerd op het onderzoek “Boemerangbeleid” (2023) van Sharon Stellaard. Daarin toont zij aan dat het jeugdbeleid van de afgelopen decennia het resultaat is van paniek- en … Lees meer

Symposium Interprofessionele teams in hun kracht!

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Interprofessionele Teams in hun kracht! Ontwikkelen, begeleiden & coachen.’ organiseren Wim Goossens (kartrekker Leeratelier Interprofessionaliteit) en Jerôme van Dongen (bijzonder lector interprofessionele samenwerking in de wijk) een minisymposium en boekpresentatie. Tijdens het minisymposium zal het model ‘InterProfessionele Teamontwikkeling (IPT) worden gepresenteerd en vinden er workshops plaats die aan het … Lees meer

Werkconferentie Ondersteuning Thuiswonende Ouderen

Vanaf januari 2023 is aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, ook een Werkplaats verbonden die zich richt op de ondersteuning van thuiswonenende ouderen en daartoe onder andere samenwerkt met de gemeente Meerssen. In juni vindt een eerste werkconferentie plaats in het kader van deze werkplaats, waar u van harte voor uitgenodigd bent. Programma 14.00 Inloop … Lees meer

Symposium Kinderarmoede

Schaduwbeeld

Eén op de acht kinderen in Limburg groeit op onder de armoedegrens. Tegelijkertijd geven professionals in het sociaal domein vaak aan handelingsverlegenheid te ervaren met betrekking tot de aanpak van kinderarmoede. Samen met onze partners in de regio wil de WSD Zuyd deze handelingsverlegenheid verkleinen, door de interprofessionele samenwerking tussen verschillende professionals te stimuleren en … Lees meer

Symposium: Samen Doorpakken in het Sociaal Domein

Op 31 mei van 13.30-20.30 uur vindt het Symposium: “Samen Doorpakken in het Sociaal Domein” plaats. Het sociaal domein verenigt zich! Op 31 mei vindt het middag/avond symposium ‘Samen Doorpakken’ plaats, georganiseerd door en voor de opleiding Social Work, Lectoraat Sociale Integratie en al hun samenwerkingspartners. Deze dag vormt tevens de aftrap van de Werkplaats … Lees meer

Kansrijk met Jeugd

Ook in 2023-2026 wordt vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd een leeratelier georganiseerd over jeugd. Het leeratelier Integraal werken met Jeugd gaat door onder de naam Kansrijk met Jeugd en organiseert een opstartbijeenkomst voor alle betrokkenen uit het domein Jeugd. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 maart van 15:00 tot 17:00 uur in het … Lees meer

Brede welvaart in sociaal-economisch moeilijke tijden

De oplopende inflatie en stijgende lasten voor het levensonderhoud dragen ertoe bij dat mensen steeds meer geldzorgen hebben. Veel publieke professionals signlaren dit, zo ook professionals binnen het Sociaal Domein en HRM. Zij ervaren echter ook uitdagingen om mensen hierbij op een goede manier te ondersteunen. Aan de hand van het concept van ‘Brede welvaart’ … Lees meer

Filmvertoning en gesprek

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd organiseert in samenwerking met De Domijnen en Stichting de Pijler een gratis toegankelijke filmvertoning van: I Daniel Blake. Professionals uit het sociaal domein, maar ook studenten en docenten van Zuyd zijn van harte welkom om deze filmavond bij te wonen. Na afloop van de film gaan we met elkaar in … Lees meer

Opbouwwerk en polarisatie

Tijdens de bijeenkomst van het leeratelier gemeenschappen op 23 maart spreken we van 10.00-11.30 tijdens een online bijeenkomst verder over polarisatie. Een actueel thema in de praktijk van veel opbouwwerkers in Limburg. Tijdens deze bijeenkomst laten opbouwwerkers zien wat de kracht kan zijn van opbouwwerk rondom dit maatschappelijk thema. Het doel van deze bijeenkomst is … Lees meer