Goed ouder worden

Goed ouder worden, wat houdt dit in?Ervaringen van ouderen in de gemeente Meerssen Het aantal ouderen in Limburg groeit snel, waarbij de meerderheid ervoor kiest om thuis te blijven wonen. Verpleeghuisopname gebeurt pas bij ernstige achteruitgang. Ouderen hechten waarde aan zelfstandigheid en regie over hun leven, maar worden geconfronteerd met diverse uitdagingen. Integrale ondersteuning vanuit … Lees meer

Beroepsvorming als samenspel: inauguratie Lineke van Hal

Dr. Lineke van Hal hield dinsdag 26 maart 2024 haar inaugurele rede als lector van het bijzonder lectoraat ‘Beroepsvorming Professionals in het Publiek Sociaal Domein’ van Zuyd Hogeschool. Aansluitend volgde de inauguratie door prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, bestuurslid van Zuyd Hogeschool. Het bijzonder lectoraat heeft als missie: “Het versterken van de positionering, de professionele identiteitsvorming en … Lees meer

Vader als volwaardig ouder

Het is tijd voor een herwaardering van vaders als ouders. Tot op heden heeft alleen de biologische moeder van het kind een positie als cliënt binnen het zorg- en welzijnssysteem in het proces van zwanger worden, tijdens de zwangerschap, de geboorte en in sommige gevallen de eerste 1000 dagen van het leven van het kind. … Lees meer

White paper methodiekontwikkeling

De afgelopen jaren is er door partners in de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd middels actieonderzoek gewerkt aan doorontwikkeling van een hulpverleningsmethodiek voor jonge moeders en jonge vaders. Deze methodiek is beschreven in het document: ‘Methodiek JOP Positieve Jeugdzorg’ (Knops, Donckers, Maassen & Crombach, 2023). De ervaringen met de doorontwikkeling van de methodiek zijn beschreven in … Lees meer

Effectieve interventies voor kinderen in armoede

In 2022 leefde 9,2% van de Nederlandse kinderen en jongeren in armoede. Vaak hebben deze kinderen en jongeren te maken met materiële en immateriële achterstanden, die hen op alle levensdomeinen belemmeren in hun ontwikkeling. Professionals kunnen en willen kinderen in armoede graag ondersteunen, maar geven aan dit een moeilijke taak te vinden. In de zoektocht … Lees meer

Community Organizing

Een democratische samenleving gedijt bij een goed functionerend systeem van macht en tegenmacht. Enerzijds is er de formele macht die de overheid via rechtspraak, wetgeving en de uitvoering daarvan uitoefent. De samenleving oefent echter ook macht uit, en wel via instituties en het maatschappelijk middenveld. De uitoefening van alle machten is niet evident, en vraagt … Lees meer

Betrokken vaderschap

In het kader van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, wordt in een vierjarig actieonderzoek met professionals uit de gemeente Heerlen onderzocht hoe vaders explicieter betrokken kunnen worden in hulpverlening aan jonge gezinnen. In het kader van dit project, zijn samen met Monkberry en Erasmus School of Health Policy and Management twee kennisclips ontwikkeld over het … Lees meer

Nieuwsbrief dec 2023

Het Lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd brengen een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met recente rapportages, aankomende kennisactiviteiten en nieuws van de samenwerkingspartners van de werkplaats. Bron foto: Pixabay Steve Buissinne

Mini symposium & boekpresentatie

‘Interprofessionele Teams in hun kracht! Ontwikkelen, begeleiden & coachen’ Op 13 december heeft dit mini symposium & boekpresentatie plaatsgevonden. Een succesvolle middag op Hogeschool Zuyd in Heerlen. Meer informatie over deze dag kunt u hier binnenkort terugvinden. De presentaties van die dag, informatie over vervolgactiviteiten en andere informatie kunt u hier terugvinden. Wilt u het … Lees meer