Beroepsvorming als samenspel: inauguratie Lineke van Hal

Inauguratie, Lineke van Hal.

Dr. Lineke van Hal hield dinsdag 26 maart 2024 haar inaugurele rede als lector van het bijzonder lectoraat ‘Beroepsvorming Professionals in het Publiek Sociaal Domein’ van Zuyd Hogeschool. Aansluitend volgde de inauguratie door prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, bestuurslid van Zuyd Hogeschool.

Het bijzonder lectoraat heeft als missie: “Het versterken van de positionering, de professionele identiteitsvorming en het professioneel actorschap van professionals in het publiek sociaal domein van werk en inkomen, om bij te dragen aan publieke dienstverlening die deugt en deugd doet en financiële bestaanszekerheid en waardig maatschappelijk meedoen bevordert.”

Meer informatie is na te lezen op de website van het Bijzonder Lectoraat.

Over dit etalage werk