Geen aanjagers maar bruggenbouwers

Artikel

Alom wordt bepleit dat opbouwwerkers proactief en toekomstgericht een rol op zich nemen in de overgang naar duurzame energiebronnen. Maja Rocak & Chantal van Lieshout bevroegen opbouwwerkers hierover en concluderen dat de energietransitie voor hen geen prominent thema is.

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar