Goed ouder worden

Onderzoeksrapport

Goed ouder worden, wat houdt dit in?
Ervaringen van ouderen in de gemeente Meerssen


Het aantal ouderen in Limburg groeit snel, waarbij de meerderheid ervoor kiest om thuis te blijven wonen. Verpleeghuisopname gebeurt pas bij ernstige achteruitgang. Ouderen hechten waarde aan zelfstandigheid en regie over hun leven, maar worden geconfronteerd met diverse uitdagingen. Integrale ondersteuning vanuit welzijn, zorg en wonen is nodig maar niet altijd gemakkelijk te realiseren.

De Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen (WOTO) bevordert interprofessionele samenwerking voor kennisdeling en ontwikkeling. Om beter op de behoeften van ouderen in te spelen, is luisteren naar hun verhalen cruciaal.

Vanuit ons wijkleercentrum in Meerssen zoeken docenten en studenten van Zuyd samen met ouderen en (in) formele zorgverleners, antwoord op de vraag hoe goed ouder worden in de wijk vorm kan krijgen. Om het perspectief, de beleving en ervaringen van de ouderen zelf op te halen, zijn door collega onderzoeker Anja Rudnick 14 ouderen uit Gemeente Meerssen geïnterviewd. Daarnaast zijn door fotograaf Hans Bremmers verschillende portretten gemaakt van thuiswonende ouderen in hun eigen context. De resultaten van de interviews zijn samen met de portretten in rapportvorm gepresenteerd.

Een korte animatie van deze foto’s is te vinden via: https://lnkd.in/dzkpHGjR

Meer info: www.wotolimburg.nl

Dit is de presentatie van Anja Machielse.

Over dit etalage werk