Toolbox impact 1: Impactevaluatie

Video

In de leerateliers wisselen we kennis en expertise uit, experimenteren we met (nieuwe) werkwijzen en innovaties, maar ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd om ons bij te praten over relevante ontwikkelingen in onderwerpen die in het atelier op de agenda staan. Waar mogelijk delen we deze expertmeetings online.

Op 19 oktober 2022 was prof. dr. Koen Hermans van de KU Leuven te gast in het leeratelier Impact en sprak toen over impactevaluatie. Impactevaluatie wordt beschouwd als het instrument om beleidsmakers en de samenleving ervan te overtuigen dat sociaal werk nodig is en het verschil maakt. Maar achter die term gaan heel wat verschillende invullingen schuil. In deze video staat prof. Hermans stil bij verschillende benaderingen en invullingen.

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar