Scoping review effectieve armoede interventies

Posterpresentatie

In 2023 liep Lieke Samuels stage bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. In opdracht van het leeratelier ‘Over leven’ voerde zij een scoping review uit in de internationale literatuur, om armoede interventies op het spoor te komen die gericht zijn op kinderen, en aantoonbaar impact hadden op hun leven. Op 31 mei presenteerde ze tijdens het symposium ‘Samen doorpakken in het sociaal domein’ met een posterpresentatie de resultaten. Deze poster is hieronder te vinden. De resultaten worden ook beschreven in een artikel, dat is aangeboden aan een peer reviewed tijdschrift.

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar