Workshops over passende ondersteuning bij armoede

Verslag

Eind 2021 hebben zeven professionals uit gemeente Weert in drie workshops met elkaar verkend hoe de ondersteuning en dienstverlening verbeterd kan worden voor inwoners die in armoede leven. Aanleiding hiervoor was ten eerste een onderzoek dat Gemeente Weert in 2020 heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor de verbetering van de ondersteuning en dienstverlening richting inwoners. Op basis van dit onderzoek zijn een
aantal steunindicatoren geformuleerd om de dienstverlening te verbeteren. De tweede aanleiding is een casusanalyse vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd) waarmee het gehele proces rondom een aanvraag voor een bijstandsuitkering in kaart is gebracht, en in het Leeratelier Armoede is besproken.

Het doel van deze workshops was om te verkennen hoe de steunindicatoren ingezet zouden kunnen worden door professionals die werken met burgers in armoede, welke dilemma’s en uitdagingen dit oplevert en hoe professionals en de organisatie voorbij deze dilemma’s kunnen komen. Dit verslag bevat een weergave van de thema’s die in de workshops aan bod zijn gekomen, enkele (theoretische) reflecties hierop en tenslotte enkele aanknopingspunten voor de verbetering van de praktijk. Het verslag is tot stand gekomen op basis van een analyse van de inhoud van de workshops en sluit inhoudelijk aan op de twee eerdergenoemde onderzoeken.

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar