Toolbox impact 4: Narratieve verantwoording

In het leeratelier ‘impact’ spraken we de afgelopen jaren over diverse manieren om impact van sociaal werk en sociaal werkers in kaart te brengen en over het professioneel actorschap dat nodig is om deze impact te maken. Niet alleen werd geëxperimenteerd met vormen van ‘impactmeting’ en werd onderling kennis en expertise uitgewisseld, ook werden gastsprekers … Lees meer

Ouderbetrokkenheid

Het betrekken van ervaringskennis in onderwijs, onderzoek en praktijk is een belangrijk thema in WSD Zuyd. Voor een van onze partners, MIK-PIW groep, gingen Wim Goossens, Barbara Piskur en Els Geeris in gesprek over ouderbetrokkenheid. Professionals kunnen immers ouders veel aanreiken voor de opvoeding van hun kinderen, maar andersom geldt dat zeker ook. Barbara en … Lees meer

Over sexting

Op 1 november organiseerden vierdejaars studenten Social Work samen met het Integraal Werken met de Jeugd het symposium ‘Met passie samen voor de jeugd’, voor professionals uit het werkveld. De studenten organiseerden diverse workshops over tal van thema’s. De workshop van Sharmaine, Fleur, Hajar en Anne werd uitgeroepen tot beste workshop van de dag, omdat: … Lees meer

Magazine Werkplaats Sociaal Domein Zuyd 2022

In 2023 start de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd aan een nieuwe uitvoeringsperiode. In voorgaande jaren hebben we daarvoor een stevig fundament gebouwd: de Werkplaats heeft florerende leerateliers, een netwerk van zeer betrokken en gewaardeerde samenwerkingspartners, en een vruchtbare samenwerking met onderwijs en studenten. Met al deze tools doen we ons uiterste best om de – … Lees meer

Alles draait om de relatie

In de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd hebben we in diverse activiteiten en projecten aandacht voor integraliteit en integrale samenwerking. Op basis van de ervaringen in een van deze projecten, schreven Anja Rudnick, Chantal van Lieshout en Goos Cardol een artikel voor Sociaal Bestek. Hierin betogen zij dat het perspectief van inwoners nog onvoldoende uit de … Lees meer

Gemeenschap als ‘wonderspons’ van het sociaal domein

Schaduwbeeld

Op 25 november 2022 vond in het kader van het leeratelier ‘Veerkracht en Onmacht in Gemeenschappen’ het minisymposium Gemeenschap als ‘wonderspons’ van het sociaal domein plaats. Maartje Jaspers liet deelnemers aan den lijve ervaren wat gemeenschapszin kan betekenen. Daarna volgde een lezing door Chantal van Lieshout – die een etnografische studie doet naar gemeenschappen – … Lees meer

Aansluiten bij de wereld van het prille ouderschap

In 2021 werd in aansluiting bij het leeratelier Kansrijk met Jeugd een vierjarig actieonderzoek opgezet met als titel ‘Integrale begeleiding van jonge ouders’. Dit onderzoek werd mogelijk door een subsidie van ZonMw vanuit het programma onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Het doel van dit project is om het ouderschap en opvoedklimaat in gezinnen te versterken … Lees meer

Met passie samen voor de jeugd

Op 1 november vond het symposium ‘Met passie samen voor de jeugd’ plaats op de Ligne te Sittard. De ochtend stond in het teken van actuele thema’s in de jeugdzorg en werd georganiseerd door vierdejaars studenten Social Work. Zij deden dit voor het blok Jeugdzorgwerker in opdracht van het leeratelier ‘Kansrijk met Jeugd’ verbonden aan … Lees meer

Infographic Keerpunten

Op 18 oktober 2022 organiseerde het leeratelier Kansrijk met Jeugd een expertmeeting over keerpunten in het leven van jongeren. De inzichten die tijdens deze middag zijn opgedaan, worden gedeeld op bijgaande infographic.

Workshops over passende ondersteuning bij armoede

Eind 2021 hebben zeven professionals uit gemeente Weert in drie workshops met elkaar verkend hoe de ondersteuning en dienstverlening verbeterd kan worden voor inwoners die in armoede leven. Aanleiding hiervoor was ten eerste een onderzoek dat Gemeente Weert in 2020 heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor de verbetering van de ondersteuning en dienstverlening richting … Lees meer