Nieuwsbrief dec 2023

Het Lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd brengen een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met recente rapportages, aankomende kennisactiviteiten en nieuws van de samenwerkingspartners van de werkplaats. Bron foto: Pixabay Steve Buissinne

Mini symposium & boekpresentatie

‘Interprofessionele Teams in hun kracht! Ontwikkelen, begeleiden & coachen’ Op 13 december heeft dit mini symposium & boekpresentatie plaatsgevonden. Een succesvolle middag op Hogeschool Zuyd in Heerlen. Meer informatie over deze dag kunt u hier binnenkort terugvinden. De presentaties van die dag, informatie over vervolgactiviteiten en andere informatie kunt u hier terugvinden. Wilt u het … Lees meer

Hey, wat is je snapchat?

Designerdrugs, professionele nabijheid, social media…zomaar een greep uit de thema’s die aan bod kwamen tijdens het symposium Hoe overleef ik de jeugdzorg? Vierdejaars studenten Social Work van ZUYD Hogeschool inspireerden met workshops professionals uit het jeugddomein. Het symposium werd goed bezocht en deelnemers reageerden enthousiast. Enkele leden van het leeratelier Kansrijk met Jeugd (Werkplaats Sociaal … Lees meer

Agonisme

Steeds meer en steeds breder wordt erkend dat in een democratie, de stem van de burger door moet klinken in besluitvormingsprocessen die impact hebben op de samenleving. Veel overheden en organisaties spannen zich daar ook toe in, en proberen burgerinspraak of burgerparticipatie in hun beleid te organiseren. Dit blijkt echter geen gemakkelijke opgave. Steeds weer … Lees meer

Leeratelier Jongerenwerk

Jongerenwerkers zijn de spil in de wijk als het gaat om het verbinden van jongeren met hun omgeving. Een goed contact met jongeren en diverse anderen ligt dan ook voor de hand. Minder vanzelfsprekend is de verbondenheid tussen jongerenwerkers onderling. Die verbondenheid heeft te leiden gehad onder Corona en heeft last van de huidige krapte … Lees meer

Nieuwsbrief sept 2023

Het Lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd brengen een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met recente rapportages, aankomende kennisactiviteiten en nieuws van de samenwerkingspartners van de werkplaats. Bron foto: Pixabay Steve Buissinne

Gemeenschap: een omstreden concept

‘Gemeenschapszin betekent bij BBB iets heel anders dan bij GroenLinks-PvdA’, kopte de Groene Amsterdammer in de aanloop naar de tweede kamerverkiezingen van 2023. Illustratief voor het concept ‘gemeenschap’, dat vele betekenissen toegekend krijgt. Daarom doet Chantal van Lieshout vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd onderzoek naar processen van gemeenschapsvorming. En daar hoort ook een begripsafbakening bij: want … Lees meer

Nieuwsbrief juli 2023

Het Lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd brengen een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met recente rapportages, aankomende kennisactiviteiten en nieuws van de samenwerkingspartners van de werkplaats. Bron foto: Pixabay Steve Buissinne

Aftermovie ‘Samen doorpakken in het sociaal domein’

Op 31 mei 2023 vond het symposium ‘Samen doorpakken in het sociaal domein’ plaats. Georganiseerd door de opleiding Social Work, lectoraat Sociale Integratie en hun partners. Een inspirerende dag, met veel ontmoeting, uitwisseling en gesprek over onderwerpen als armoede en maatschappelijke tweedeling. Deze middag vormde ook de kick-off van het nieuwe programma van de Werkplaats … Lees meer

Maken online wijkplatformen hun belofte aan ouderen waar?

In 2021 promoveerde Sarah Willard op een onderzoek naar online wijkplatformen voor thuiswonende ouderen. In Nederland hebben naar schatting 300 gemeenten een online wijkplatform op gericht. Deze platformen beogen ouderen te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, waardoor zij langer thuis kunnen wonen. Willard concludeerde in haar onderzoek echter dat deze doelstelling niet werd behaald. Een … Lees meer