Nieuwsbrief

Het Lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd brengen een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met recente rapportages, aankomende kennisactiviteiten en nieuws van de samenwerkingspartners van de werkplaats.

Gemeenschap: een omstreden concept

‘Gemeenschapszin betekent bij BBB iets heel anders dan bij GroenLinks-PvdA’, kopte de Groene Amsterdammer in de aanloop naar de tweede kamerverkiezingen van 2023. Illustratief voor het concept ‘gemeenschap’, dat vele betekenissen toegekend krijgt. Daarom doet Chantal van Lieshout vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd onderzoek naar processen van gemeenschapsvorming. En daar hoort ook een begripsafbakening bij: want … Lees meer

Nieuwsbrief juli 2023

Het Lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd brengen een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met recente rapportages, aankomende kennisactiviteiten en nieuws van de samenwerkingspartners van de werkplaats.

Aftermovie ‘Samen doorpakken in het sociaal domein’

Op 31 mei 2023 vond het symposium ‘Samen doorpakken in het sociaal domein’ plaats. Georganiseerd door de opleiding Social Work, lectoraat Sociale Integratie en hun partners. Een inspirerende dag, met veel ontmoeting, uitwisseling en gesprek over onderwerpen als armoede en maatschappelijke tweedeling. Deze middag vormde ook de kick-off van het nieuwe programma van de Werkplaats … Lees meer

Maken online wijkplatformen hun belofte aan ouderen waar?

In 2021 promoveerde Sarah Willard op een onderzoek naar online wijkplatformen voor thuiswonende ouderen. In Nederland hebben naar schatting 300 gemeenten een online wijkplatform op gericht. Deze platformen beogen ouderen te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, waardoor zij langer thuis kunnen wonen. Willard concludeerde in haar onderzoek echter dat deze doelstelling niet werd behaald. Een … Lees meer

Toolbox impact 3: Ambtelijk vakmanschap

In het leeratelier ‘impact’ spraken we de afgelopen jaren over diverse manieren om impact van sociaal werk en sociaal werkers in kaart te brengen en over het professioneel actorschap dat nodig is om deze impact te maken. Niet alleen werd geëxperimenteerd met vormen van ‘impactmeting’ en werd onderling kennis en expertise uitgewisseld, ook werden gastsprekers … Lees meer

Scoping review effectieve armoede interventies

In 2023 liep Lieke Samuels stage bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. In opdracht van het leeratelier ‘Over leven’ voerde zij een scoping review uit in de internationale literatuur, om armoede interventies op het spoor te komen die gericht zijn op kinderen, en aantoonbaar impact hadden op hun leven. Op 31 mei presenteerde ze tijdens … Lees meer

Opbouwwerkers zijn de ogen en oren van de wijk

Chantal van Lieshout en Michelle Heijnen werden voor het magazine van welzijnsorganisatie Trajekt geïnterviewd over het opbouwwerk, en hun samenwerking met Trajekt in de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd.

Participatief Actie Onderzoek met professionals en jonge ouders

Aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd zijn diverse onderzoeksprojecten gelieerd. Een van die projecten doen we samen met het Jonge Ouder Project uit de gemeente Heerlen. Het betreft een participatief actie onderzoek (PAR) die als doel heeft om de methodiek van het Jonge Ouder Project inclusiever te maken voor vaders, en de samenwerking tussen zorg … Lees meer