Transformatief leiderschap

Doel Transformatief Leiderschap is een informele vorm van leiderschap, waarmee professionals kunnen inspireren tot een duurzame visie op en aanpak van structurele vraagstukken in de samenleving. De activiteiten van het leeratelier beogen bij te dragen aan twee doelen: Werkwijze In 2023 is het leeratelier gestart met een verkenning, waarbij in kaart is gebracht welke behoefte … Lees meer

Over leven ten tijde van tweedeling

Doel In het leeratelier Overleven werken we met professionals, ambtenaren, ervaringsdeskundigen en studenten samen om de ondersteuning aan mensen die leven in armoede Limburg te versterken. Hierbij verkennen wij in gezamenlijkheid hoe in verschillende organisaties gewerkt kan worden aan sociale rechtvaardigheid, solidariteit en relationeel werken. Werkwijze Het leeratelier komt iedere twee maanden bij elkaar. In … Lees meer

Interprofessionaliteit

Doel Het Leeratelier interprofessionaliteit wil op co-creatieve wijze kennisproducten, methoden, interventies en een toolkit ontwikkelen, om interprofesssionaliteit te bevorderen rondom een maatschappelijke problematiek of vraagstuk. Daartoe werkt het leeratelier nauw samen met een van de drie ‘inhoudelijke’ leerateliers van WSD Zuyd. Werkwijze We gaan in leergroepen, dialoogsessies en netwerkbijeenkomst samen ontdekken, leren en ‘aanpakken’ hoe … Lees meer

Veerkracht en onmacht in gemeenschappen

Onder constructie In januari 2023 starten onze nieuwe leerateliers en zal op deze pagina nieuwe informatie te vinden zijn over de activiteiten en deelnemers. Tot die tijd is informatie over de voorganger van dit leeratelier te vinden op deze website. Joost Weling is contactpersoon voor dit leeratelier.

Impact

In 2019 is WSD Zuyd als eerste werkplaats gestart met een leeratelier over het thema impact. Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap van sociaal werkers, beleidsmedewerkers van organisaties en gemeenten, studenten, onderzoekers en docenten, die zich bezig (willen) houden met legitimatievraagstukken en het inzichtelijk maken van de impact van sociaal werk. We werken vanuit de … Lees meer

Kansrijk met jeugd

Doel Het leeratelier Kansrijk met Jeugd brengt zoveel mogelijk betrokkenen uit het domein Jeugd in verbinding. Op deze manier ontstaat een gedeelde urgentie, de nadruk ligt op het in co-creatie ontwikkelen van interventies en producten die helpen bij de aanpak van een overstijgend vraagstuk. Werkwijze In een leergroep van professionals uit onderwijs en hulpverlening, jeugdigen, … Lees meer