Kansrijk met jeugd

De focus van dit leeratelier is gericht op het pad dat jongeren en hun ouders/verzorgers afleggen naar volwassenheid. Daarin kunnen zich schakelmomenten voordoen die impact hebben op hun verdere leven en de kansen die zij daarin krijgen. Hoe kunnen we – ouders/verzorgers, professionals, samenleving – jongeren begeleiden op dat pad? Dat is één van de kernvragen van dit leeratelier.

Doel

Het leeratelier Kansrijk met Jeugd brengt zoveel mogelijk betrokkenen uit het domein Jeugd in verbinding. Op deze manier ontstaat een gedeelde urgentie, de nadruk ligt op het in co-creatie ontwikkelen van interventies en producten die helpen bij de aanpak van een overstijgend vraagstuk.

Werkwijze

In een leergroep van professionals uit onderwijs en hulpverlening, jeugdigen, hun opvoeders, beleidsmakers en studenten van de faculteiten gezondheidszorg en welzijn wordt een vraagstuk geformuleerd waar we samen aan willen werken. Hierbij worden resultaatgerichte werkvormen ingezet die de creativiteit en verbondenheid stimuleren, en uiteraard wordt daarbij gebruik gemaakt van kennis uit onderzoek. Deze werkwijze lijdt mogelijk tot spin-offs, zoals breed toegankelijke (digitale) refereerbijeenkomsten, lunch-lezingen bij organsiaties of activiteiten voor een specifieke groep.

Voor wie

Het jeugddomein is omvangrijk en divers. Desondanks focust het leeratelier zich op alle betrokkenen. Dat zijn jeugdigen tot 27 jaar, hun opvoeders, docenten, professionals uit jeugdhulpverlening en (geboorte)zorg; leerkrachten en kinder­opvang­­medewerkers, gedragsdeskundigen, beleidsontwikkelaars, en iedereen die zichzelf mist in deze opsomming.

Investering

Deelname aan het leeratelier is kosteloos. Het principe van ‘halen en brengen’ staat centraal: je maakt kennis met andere perspectieven of ervaart juist dat ‘de ander’ eigenlijk net zo denkt als jij. Deelname kan dan voelen als een warm bad van (h)erkenning. Het experimenteren in de praktijk vergt natuurlijk inzet, maar waarschijnlijk was je al toe aan vernieuwing en wil jij graag die frisse wind zijn. De tijds-investering voor jouw bijdrage aan het leeratelier stemmen we altijd samen af. Een community of practice maken we immers samen.

Over de auteur/ontwikkelaar