Transformatief leiderschap

Om daadwerkelijk veranderingen op gang te brengen ten aanzien van opgaven in het sociaal domein, is transformatief leiderschap nodig. Deze vorm van leiderschap vormt een stuwkracht om een verandering in het functioneren van een groep - zoals een team, een organisatie, of sociale instituties - te bewerkstelligen. De focus van dit leeratelier richt zich op de vraag hoe dit transformatief leiderschap van professionals in het sociaal domein versterkt kan worden.

Doel

Transformatief Leiderschap is een informele vorm van leiderschap, waarmee professionals kunnen inspireren tot een duurzame visie op en aanpak van structurele vraagstukken in de samenleving. De activiteiten van het leeratelier beogen bij te dragen aan twee doelen:

  • Kennisdoel: inzicht verkrijgen in de rol die leiderschap speelt in het aanpakken van structurele vraagstukken in de samenleving en werkveld.
  • Professionaliseringdoel: het versterken van competenties, het uitbreiden van handelingsoptie van professionals en het ontwikkelen van een duurzame visie op de aanpak van structurele vraagstukken.

Werkwijze

In 2023 is het leeratelier gestart met een verkenning, waarbij in kaart is gebracht welke behoefte professionals en organisaties in het sociaal domein hebben aan de ontwikkeling van transformatief leiderschap. De programmaraad van de Werkplaats speelde hierin een belangrijke rol en leverde daarvoor input aan. Tevens is verkend welke kennis er al is over transformatief leiderschap. Op basis van deze verkenning wordt voor het leeratelier een gezamenlijke leervraag geformuleerd waarmee professionals aan de slag gaan. Het leeratelier komt dan op reguliere basis samen om te experimenteren met vormen van leiderschap, om ervaringen daaromtrent uit te wisselen en om kennis te vergroten en delen via onderzoek en expertmeetings. Beoogde producten zijn onder andere een artikel met een verslag van de voorkenning, kennisdossiers en informatieve leaflets over transformatief leiderschap in de praktijk.

Voor wie

Het leeratelier richt zich op iedere professional in het sociaal domein, die zich hard wil maken voor de aanpak van structurele vraagstukken binnen de samenleving en werkveld.

Investering

Het kloppend hart van het leeratelier zijn geïnspireerde deelnemers die willen delen en innoveren. Dit vraagt dat de leden affiniteit en ervaring hebben met het thema, maar ook experimenteerruimte hebben in de praktijk. Je kunt participeren in verschillende gradaties. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan bijeenkomsten, of enkel aan public events, of het online platform. Echter, voorwaarde is wel dat je niet enkel haalt, maar ook bereid bent om je eigen kennis en ervaring te delen. Een community of practice maken we immers samen. Naast je eigen inzet, zijn er verder geen kosten verbonden aan deelname.

Over de auteur/ontwikkelaar