Over leven ten tijde van tweedeling

Maatschappelijke ongelijkheid en tweedeling kan langs vele lijnen vorm krijgen, denk bijvoorbeeld aan sekse, klasse en cultuur. In dit leeratelier richten we ons op de mechanismen die aan ongelijkheid en tweedeling ten grondslag liggen, en op de vraag hoe burgers, professionals, organisaties en overheden deze mechanismen kunnen beïnvloeden. De concrete casus waar we ons op richten zijn burgers die in armoede (over)leven.

Doel

In het leeratelier Overleven werken we met professionals, ambtenaren, ervaringsdeskundigen en studenten samen om de ondersteuning aan mensen die leven in armoede Limburg te versterken.

Hierbij verkennen wij in gezamenlijkheid hoe in verschillende organisaties gewerkt kan worden aan sociale rechtvaardigheid, solidariteit en relationeel werken.

Werkwijze

Het leeratelier komt iedere twee maanden bij elkaar. In de bijeenkomsten worden urgente kwesties van professionals behandeld aan de hand van bijdragen van experts uit het werkveld. Het leeratelier organiseert ook andere kennisactiviteiten, zoals kleinschalige praktijkgerichte onderzoeken van studenten en docent-onderzoekers. En we werken in het leeratelier intensief samen met een aantal organisaties en professionals om kennis en expertise te ontwikkelen, en samen met de betrokken professionals te vertalen naar de praktijk en visa versa.

Voor wie

Aan het leeratelier zijn professionals vanuit verschillende organisaties en verschillende rollen verbonden. Deelnemers zijn werkzaam bij gemeenten als beleidsmaker of in de uitvoering. Deelnemers zijn werkzaam bij welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties en mensenrechtenorganisaties. De meerwaarde hiervan is dat vraagstukken uit de praktijk vanuit meerdere perspectieven belicht worden.

Investering

Deelname aan het leeratelier is kosteloos. Het vraagt wel een investering van tijd en energie om samen met vakgenoten dilemma’s, kwesties en mogelijke oplossingsrichtingen samen te exploreren. Daarbij gaat het om het leren van en met elkaar, voorwaarde van een succesvol leeratelier is dus dat deelnemers niet alleen kennis halen, maar dat deelnemers ook eigen expertise inbrengen en mee willen zoeken naar antwoorden op de gezamenlijke leervragen.

Over de auteur/ontwikkelaar