Sprekend Sittard-Geleen 2020-2021

Wijkverhalen van bewoners Sinds 2019-2020 trekken tweedejaars studenten Social Work wijken en buurten in van Sittard-Geleen, om met bewoners te spreken over wat hen bezig houdt in hun leefomgeving. Hoe staat het met de buurt? Hoe zijn de contacten? Onder begeleiding van docent-onderzoekers analyseren zij de individuele verhalen van bewoners, met als doel om in … Lees meer

De wat-kan-wel attitude

Chantal van Lieshout deed begin 2020 onderzoek naar opbouwwerk in Limburg tijdens corona. Bij het aanbreken van de tweede lockdown besloot ze deze opbouwwerkers weer op te zoeken. Wat is er nu anders?

Ervaringen met de effectencalculator

De afgelopen jaren zijn in de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd in diverse contexten ervaringen opgedaan met de effectencalculator. Met dit instrument wordt het effect van een aanpak, interventie of werkwijze geanalyseerd, op basis van de inbreng van alle betrokkenen. In dit korte rapport gaan wij in de wijze waarop wij het instrument hebben ingezet en … Lees meer

Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van COVID-19

In 2020 voerden partners uit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, het door ZonMW gefinancierde onderzoek ‘Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van COVID-19’ uit. In dit project zochten we antwoord op vragen als: Wat zijn de (on)mogelijkheden van opbouwwerk ten tijde van een pandemie? Hoe krijgt samenlevingsopbouw in tijden van fysieke isolatie vorm en … Lees meer

De conflictloze weg

Binnen het sociaal werk is recent veel aandacht voor de mensenrechtenbenadering vanuit de kritiek dat werkers te weinig aandacht hebben voor structurele vraagstukken en de normatiefethische positie die zij innemen als poortwachter tussen beleid en praktijk. Het ontbreekt aan studies die inzicht geven in hoe sociaal werkers structurele vraagstukken politiseren. In dit artikel beschrijven Michelle … Lees meer