Anders kijken naar impact

Impact staat volop in de belangstelling. Bestuurders, professionals, wethouders, ambtenaren, bewoners: iedereen die een rol heeft in het sociaal domein krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Impact inzichtelijk maken is een vast onderdeel van verantwoording in de beleidscyclus geworden, tussen gemeenten als opdrachtgever en maatschappelijke organisaties of sociale ondernemers als opdrachtnemer. In de … Lees meer

Met passie samen voor de jeugd

Op 1 november vond het symposium ‘Met passie samen voor de jeugd’ plaats op de Ligne te Sittard. De ochtend stond in het teken van actuele thema’s in de jeugdzorg en werd georganiseerd door vierdejaars studenten Social Work. Zij deden dit voor het blok Jeugdzorgwerker in opdracht van het leeratelier ‘Kansrijk met Jeugd’ verbonden aan … Lees meer

Workshops over passende ondersteuning bij armoede

Eind 2021 hebben zeven professionals uit gemeente Weert in drie workshops met elkaar verkend hoe de ondersteuning en dienstverlening verbeterd kan worden voor inwoners die in armoede leven. Aanleiding hiervoor was ten eerste een onderzoek dat Gemeente Weert in 2020 heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor de verbetering van de ondersteuning en dienstverlening richting … Lees meer

Kennisnetwerken in het sociaal
domein in Limburg

In 2020 inventariseerde de WSD Zuyd diverse kennisnetwerken die in de regio actief zijn. Doel hiervan was om in kaart te brengen aan welkevraagstukken in de regio al wordt gewerkt (middels onderzoek of praktijkontwikkeling) en door wie dit wordt gedaan. Deze inventarisatie kan als basis dienen: Het resulterende overzicht is een hulpmiddel om te bepalen … Lees meer

Integrale afweging

In 2019 vond vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd een evaluatie plaats van drie proefprojecten in de pilot Integrale Afweging in de gemeente Roermond. Deze pilot, die in 2018 en 2019 liep, is gericht op het anders organiseren, kijken, denken en handelen van organisaties in het kader van de Participatiewet, de Wmo en Jeugdwet om … Lees meer