Betrokken vaderschap

In het kader van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, wordt in een vierjarig actieonderzoek met professionals uit de gemeente Heerlen onderzocht hoe vaders explicieter betrokken kunnen worden in hulpverlening aan jonge gezinnen. In het kader van dit project, zijn samen met Monkberry en Erasmus School of Health Policy and Management twee kennisclips ontwikkeld over het … Lees meer

Agonisme

Steeds meer en steeds breder wordt erkend dat in een democratie, de stem van de burger door moet klinken in besluitvormingsprocessen die impact hebben op de samenleving. Veel overheden en organisaties spannen zich daar ook toe in, en proberen burgerinspraak of burgerparticipatie in hun beleid te organiseren. Dit blijkt echter geen gemakkelijke opgave. Steeds weer … Lees meer

Leeratelier Jongerenwerk

Jongerenwerkers zijn de spil in de wijk als het gaat om het verbinden van jongeren met hun omgeving. Een goed contact met jongeren en diverse anderen ligt dan ook voor de hand. Minder vanzelfsprekend is de verbondenheid tussen jongerenwerkers onderling. Die verbondenheid heeft te leiden gehad onder Corona en heeft last van de huidige krapte … Lees meer

Gemeenschap: een omstreden concept

‘Gemeenschapszin betekent bij BBB iets heel anders dan bij GroenLinks-PvdA’, kopte de Groene Amsterdammer in de aanloop naar de tweede kamerverkiezingen van 2023. Illustratief voor het concept ‘gemeenschap’, dat vele betekenissen toegekend krijgt. Daarom doet Chantal van Lieshout vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd onderzoek naar processen van gemeenschapsvorming. En daar hoort ook een begripsafbakening bij: want … Lees meer

Aftermovie ‘Samen doorpakken in het sociaal domein’

Op 31 mei 2023 vond het symposium ‘Samen doorpakken in het sociaal domein’ plaats. Georganiseerd door de opleiding Social Work, lectoraat Sociale Integratie en hun partners. Een inspirerende dag, met veel ontmoeting, uitwisseling en gesprek over onderwerpen als armoede en maatschappelijke tweedeling. Deze middag vormde ook de kick-off van het nieuwe programma van de Werkplaats … Lees meer

Toolbox impact 4: Narratieve verantwoording

In het leeratelier ‘impact’ spraken we de afgelopen jaren over diverse manieren om impact van sociaal werk en sociaal werkers in kaart te brengen en over het professioneel actorschap dat nodig is om deze impact te maken. Niet alleen werd geëxperimenteerd met vormen van ‘impactmeting’ en werd onderling kennis en expertise uitgewisseld, ook werden gastsprekers … Lees meer

Toolbox impact 3: Ambtelijk vakmanschap

In het leeratelier ‘impact’ spraken we de afgelopen jaren over diverse manieren om impact van sociaal werk en sociaal werkers in kaart te brengen en over het professioneel actorschap dat nodig is om deze impact te maken. Niet alleen werd geëxperimenteerd met vormen van ‘impactmeting’ en werd onderling kennis en expertise uitgewisseld, ook werden gastsprekers … Lees meer

Participatief Actie Onderzoek met professionals en jonge ouders

Aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd zijn diverse onderzoeksprojecten gelieerd. Een van die projecten doen we samen met het Jonge Ouder Project uit de gemeente Heerlen. Het betreft een participatief actie onderzoek (PAR) die als doel heeft om de methodiek van het Jonge Ouder Project inclusiever te maken voor vaders, en de samenwerking tussen zorg … Lees meer