Gemeenschap: een omstreden concept

‘Gemeenschapszin betekent bij BBB iets heel anders dan bij GroenLinks-PvdA’, kopte de Groene Amsterdammer in de aanloop naar de tweede kamerverkiezingen van 2023. Illustratief voor het concept ‘gemeenschap’, dat vele betekenissen toegekend krijgt. Daarom doet Chantal van Lieshout vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd onderzoek naar processen van gemeenschapsvorming. En daar hoort ook een begripsafbakening bij: want … Lees meer

Aftermovie ‘Samen doorpakken in het sociaal domein’

Op 31 mei 2023 vond het symposium ‘Samen doorpakken in het sociaal domein’ plaats. Georganiseerd door de opleiding Social Work, lectoraat Sociale Integratie en hun partners. Een inspirerende dag, met veel ontmoeting, uitwisseling en gesprek over onderwerpen als armoede en maatschappelijke tweedeling. Deze middag vormde ook de kick-off van het nieuwe programma van de Werkplaats … Lees meer

Toolbox impact 4: Narratieve verantwoording

In het leeratelier ‘impact’ spraken we de afgelopen jaren over diverse manieren om impact van sociaal werk en sociaal werkers in kaart te brengen en over het professioneel actorschap dat nodig is om deze impact te maken. Niet alleen werd geëxperimenteerd met vormen van ‘impactmeting’ en werd onderling kennis en expertise uitgewisseld, ook werden gastsprekers … Lees meer

Toolbox impact 3: Ambtelijk vakmanschap

In het leeratelier ‘impact’ spraken we de afgelopen jaren over diverse manieren om impact van sociaal werk en sociaal werkers in kaart te brengen en over het professioneel actorschap dat nodig is om deze impact te maken. Niet alleen werd geëxperimenteerd met vormen van ‘impactmeting’ en werd onderling kennis en expertise uitgewisseld, ook werden gastsprekers … Lees meer

Participatief Actie Onderzoek met professionals en jonge ouders

Aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd zijn diverse onderzoeksprojecten gelieerd. Een van die projecten doen we samen met het Jonge Ouder Project uit de gemeente Heerlen. Het betreft een participatief actie onderzoek (PAR) die als doel heeft om de methodiek van het Jonge Ouder Project inclusiever te maken voor vaders, en de samenwerking tussen zorg … Lees meer

Etnografisch onderzoek in de wijk

Aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd zijn diverse onderzoeksprojecten gelieerd. Zo doen we onder ander etnografisch onderzoek in buurten en wijken, om te zien hoe bewoners van ‘aandachtsgebieden’ (over)leven, en zicht te krijgen op processen van gemeenschapsvorming. Het belangrijkste doel is om vanuit het perspectief van bewoners zelf naar deze buurten en wijken te kijken. … Lees meer

Toolbox impact 2: De effectencalculator

Docent-onderzoekers Goos Cardol, Chantal van Lieshout en Anja Rudnick van Zuyd spraken over hun ervaringen met de effectencalculator. Deeffectencalculator is zowel een kwalitatief evaluatie instrument als een instrument dat kosten van een werkwijze of interventie in kaart brengt op casusniveau. Haar roots ligt in narratief onderzoek, dialogisch werken en evaluatieonderzoek. Professionals, vrijwilligers en cliënt/bewoners vullen … Lees meer

Ouderbetrokkenheid

Het betrekken van ervaringskennis in onderwijs, onderzoek en praktijk is een belangrijk thema in WSD Zuyd. Voor een van onze partners, MIK-PIW groep, gingen Wim Goossens, Barbara Piskur en Els Geeris in gesprek over ouderbetrokkenheid. Professionals kunnen immers ouders veel aanreiken voor de opvoeding van hun kinderen, maar andersom geldt dat zeker ook. Barbara en … Lees meer

Vertrouwen

Vertrouwen, of het gebrek eraan, is belangrijk voor ‘goed samen leven’. Het vertrouwen dat burgers in elkaar hebben, maar ook dat burgers en overheid in elkaar hebben is belangrijk voor het functioneren van onze democratie en onze gemeenschappen. Waar Nederland echter altijd als een ‘high trust society’ werd beschouwd, lijken er haarscheurtjes in die kwalificatie … Lees meer