Aan het werk met professionele logica’s en waarden

12-12-2023 10:00

Op 12 december van 10.00-11.30 komt het leeratelier Overleven tijdens een online bijeenkomst samen.

Centraal in deze bijeenkomst staat het gesprek over professionele logica’s en professionele waarden. Professionals in het publiek sociaal domein maken dagelijks af-en wegingen over zeer uiteenlopende kwesties. Lineke van Hal (bijzonder lector ‘Beroepsvorming professionals publiek sociaal domein’ bij Zuyd Hogeschool) onderzoekt professionele praktijken. Op basis van analyses van spreekkamergesprekken ziet  zij professionals verschillende logica’s hanteren: procedureel, relationeel, zorgdragend en empowerend. In deze logica’s zitten aannames over de rol van de professional, de verwachtingen ten aanzien van mensen en ideeen over wat passende vormen van ondersteuning zijn. Graag verkennen wij tijdens deze bijeenkomst met Lineke van Hal hoe deze logica’s werken in de eigen uitvoering van het werk. En in welke mate professionals en organisaties hier bewust een invulling aan geven. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst verkennen wij welke professionele waarden van betekenis zijn in de praktijk en hoe dit doorwerkt in het handelen van professionals in/en organisaties.

Wil je graag aanwezig zijn? Aanmelden kan bij joost.weling@zuyd.nl

Graag tot dan.