Colofon

Projectleiding van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is in handen van Sabrina Keinemans en Cindy Caanen. Zij schreven ook de teksten voor deze website.

De foto’s op deze website zijn afkomstig uit drie bronnen: 1) eigen archief 2) de fotos’s werden in opdracht van WSD Zuyd gemaakt en alle rechten afgekocht 3) pixabay met een licentie tot gratis gebruik zonder verplichte auteursvermelding.