Agenda

Kennis moet circuleren

Als kennismakelaar beoogt de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd alle expertise en ervaringen die we opdoen, actief te verspreiden. Opgedane inzichten moeten circuleren over de diverse samenwerkingspartners, maar zich ook verspreiden in de hele regio. Daarom organiseren we regelmatig activiteiten om kennis te delen: via symposia, expertmeetings of lezingen. Onderstaand is een overzicht te vinden van activiteiten die de Werkplaats organiseert. Juist om kennisdeling te stimuleren, delen we hier ook kennisactiviteiten van partners in en van de Werkplaats.

10-10-2023 10:00

Netwerkbijeenkomst Jongerenwerk
Jongerenwerkers zijn de spil in de wijk als het gaat om het verbinden van jongeren met hun omgeving. Een goed contact met jongeren en diverse anderen ligt dan ook voor de hand. Minder vanzelfsprekend...

08-11-2023 11:00

Bijeenkomst met Sharon Stellaard
Op 20 juni is de Hervormingsagenda Jeugd aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor het leeratelier Kansrijk met Jeugd aanleiding om in het najaar een reflectiekamer te organiseren voor beleidsmak...

13-12-2023 13:00

Symposium Interprofessionele teams in hun kracht!
Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Interprofessionele Teams in hun kracht! Ontwikkelen, begeleiden & coachen.’ organiseren Wim Goossens (kartrekker Leeratelier Interprofessionalitei...

28-06-2023 14:00

Werkconferentie Ondersteuning Thuiswonende Ouderen
Vanaf januari 2023 is aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, ook een Werkplaats verbonden die zich richt op de ondersteuning van thuiswonenende ouderen en daartoe onder andere samenwerkt met de gemeen...

20-06-2023 13:00

Symposium Kinderarmoede
Eén op de acht kinderen in Limburg groeit op onder de armoedegrens. Tegelijkertijd geven professionals in het sociaal domein vaak aan handelingsverlegenheid te ervaren met betrekking tot de aanpak van...

31-05-2023 13:30

Symposium: Samen Doorpakken in het Sociaal Domein
Op 31 mei van 13.30-20.30 uur vindt het Symposium: "Samen Doorpakken in het Sociaal Domein" plaats. Het sociaal domein verenigt zich! Op 31 mei vindt het middag/avond symposium 'Samen Doorpakken' plaa...

30-03-2023 15:00

Kansrijk met Jeugd
Ook in 2023-2026 wordt vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd een leeratelier georganiseerd over jeugd. Het leeratelier Integraal werken met Jeugd gaat door onder de naam Kansrijk met Jeugd en organ...

31-03-2023 09:00

Brede welvaart in sociaal-economisch moeilijke tijden
De oplopende inflatie en stijgende lasten voor het levensonderhoud dragen ertoe bij dat mensen steeds meer geldzorgen hebben. Veel publieke professionals signlaren dit, zo ook professionals binnen het...

28-03-2023 19:30

Filmvertoning en gesprek
De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd organiseert in samenwerking met De Domijnen en Stichting de Pijler een gratis toegankelijke filmvertoning van: I Daniel Blake. Professionals uit het sociaal domein, m...