Agenda

Kennis moet circuleren

Als kennismakelaar beoogt de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd alle expertise en ervaringen die we opdoen, actief te verspreiden. Opgedane inzichten moeten circuleren over de diverse samenwerkingspartners, maar zich ook verspreiden in de hele regio. Daarom organiseren we regelmatig activiteiten om kennis te delen: via symposia, expertmeetings of lezingen. Onderstaand is een overzicht te vinden van activiteiten die de Werkplaats organiseert. Juist om kennisdeling te stimuleren, delen we hier ook kennisactiviteiten van partners in en van de Werkplaats.

07-06-2024 09:00

Interactieve intensieve studiedag Interprofessionele teamontwikkeling
Op 7 juni vindt een interactieve studiedag plaats over interprofessionele teamontwikkeling. De interactieve studiedag is erop gericht dat 8 interprofessionele teams via een intensief en interacti...

26-05-2024 15:00

Theatervoorstelling en een ontmoetingsmarkt in het Toon Hermans Theater in Sittard.
Het Leeratelier Veerkracht en onmacht in gemeenschappen is verbonden aan de Coalitie Samen Sterk tegen eenzaamheid Sittard-Geleen. Deze coalitie organiseert op 26 mei van 15.00-18.00 een theatervoorst...

28-03-2024 15:30

“Cultuursensitief werken met ouders”
Zoals al eerder is aangekondigd wordt dit een interactieve sessie rondom het thema “cultuursensitief werken met ouders”. Wim Goossens en Hilde van Schaeren, beiden docenten Social Work van ZUYD, ontwi...

23-04-2024 13:30

Symposium ‘Goed ouder worden in de wijk’
In 2023 is de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen gestart in Limburg. In deze werkplaats zoeken docenten en studenten van Zuyd samen met ouderen en (in) formele zorgverleners, antwoord op de...

12-12-2023 10:00

Aan het werk met professionele logica’s en waarden
Op 12 december van 10.00-11.30 komt het leeratelier Overleven tijdens een online bijeenkomst samen. Centraal in deze bijeenkomst staat het gesprek over professionele logica’s en professionele waarden....

07-11-2023 12:30

Hoe overleef ik de jeugdzorg?
Ben jij een professional in het jeugddomein, een student / docent aan een sociale academie en/óf heb je affiniteit met het jeugdzorgdomein? Dan is het symposium 'Hoe overleef ik de jeugdzorg?', georga...

10-10-2023 10:00

Netwerkbijeenkomst Jongerenwerk
Jongerenwerkers zijn de spil in de wijk als het gaat om het verbinden van jongeren met hun omgeving. Een goed contact met jongeren en diverse anderen ligt dan ook voor de hand. Minder vanzelfsprekend...

08-11-2023 11:00

Bijeenkomst met Sharon Stellaard
Op 20 juni is de Hervormingsagenda Jeugd aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor het leeratelier Kansrijk met Jeugd aanleiding om in het najaar een reflectiekamer te organiseren voor beleidsmak...

13-12-2023 13:00

Symposium Interprofessionele teams in hun kracht!
Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Interprofessionele Teams in hun kracht! Ontwikkelen, begeleiden & coachen.’ organiseren Wim Goossens (kartrekker Leeratelier Interprofessionalitei...