Bijeenkomst met Sharon Stellaard

08-11-2023 11:00
Online

Op 20 juni is de Hervormingsagenda Jeugd aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor het leeratelier Kansrijk met Jeugd aanleiding om in het najaar een reflectiekamer te organiseren voor beleidsmakers en professionals, geïnspireerd op het onderzoek “Boemerangbeleid” (2023) van Sharon Stellaard. Daarin toont zij aan dat het jeugdbeleid van de afgelopen decennia het resultaat is van paniek- en wanhoop denken. Stellaard bepleit reflectie en niet weer een nieuwe beleidsnotitie, die toch vaak het resultaat is van symptoomreductie van eerdere beleidsmissers en bovendien een herhaling van zetten.
De bijeenkomst vindt plaats via Teams op woensdag 8 november van 11:00 uur tot 12:30uur. Stellaard zal haar bevindingen presenteren als aanzet tot reflectie. Het zou mooi zijn om elkaar te inspireren een pas op de plaats te maken en stil te staan bij de vraag hoe deze reflectieruimte te creëren.