Brede welvaart in sociaal-economisch moeilijke tijden

31-03-2023 09:00
Ligne 1, Sittard

De oplopende inflatie en stijgende lasten voor het levensonderhoud dragen ertoe bij dat mensen steeds meer geldzorgen hebben. Veel publieke professionals signlaren dit, zo ook professionals binnen het Sociaal Domein en HRM. Zij ervaren echter ook uitdagingen om mensen hierbij op een goede manier te ondersteunen.

Aan de hand van het concept van ‘Brede welvaart’ verkennen we mogelijkheden om het sociaal domein en het HRM-perspectief rond dit vraagstuk met elkaar te verbinden. Brede welvaart is actueel én omvat meer dan slechts het sturen op materiële economische groei, kortom de ’nauwe’ welvaartsbenadering.

Brede welvaart kent dan ook meer dimensies dan slechts de materiële dimensie. In een brede welvaartsbenadering is er ook aandacht voor immateriële zaken, waaronder (werk)geluk, gezondheid en participatie. Echter het streven naar brede welvaart is een complex vraagstuk, omdat er tegelijkertijd ook aandacht moet zijn voor ecologische, sociale en maatschappelijke context. Professionals uit zowel het sociaal alsmede het HRM domein worstelen dan ook met thema’s omtrent brede welvaart, bijvoorbeeld inzake financiële stress. Deze thema’s hebben namelijk direct invloed op de (psychische) toestand van mensen en daarmee op het functioneren in de samenleving en in werkcontexten. Daarbij is het voor deze professionals een uitdaging om te doorzien op welke manier de huidige sociale en/of maatschappelijke ontwikkelingen gevolgen hebben voor individuen, zoals werknemers.

Daarom is het van meerwaarde om vanuit het Sociaal Domein én HRM-perspectief, tot uitwisseling te komen over de manier waarop er door professionals invulling gegeven wordt aan principes van brede welvaart in deze sociaal-economisch moeilijke tijden. Dit symposium wordt georganiseerd in het kader van de Werkplaats Sociaal Domein, leeratelier ‘Overleven’ in samenwerking met de opleidingen Social Work en Business Studies, de lectoraten Sociale Integratie en met Sociaal-Economisch Kenniscentrum NEIMED.

Aanmelden kan bij joost.weling@zuyd.nl