Gemeenschap als ‘wonderspons’ van het sociaal domein

25-11-2022 09:00
Ligne, Sittard

Op 25 november vindt alsnog het uitgestelde minisymposium plaats over gemeenschap en gemeenschapsvorming! We gaan dan in gesprek over de betekenis en relevantie van het begrip gemeenschap. Het is immers een veel gebruikt begrip in ons dagelijks taalgebruik, maar wordt ook in diverse wetenschappelijke disciplines keer op keer bediscussieerd en nog altijd van nieuwe betekenissen wordt voorzien. Ook in beleid wordt de term ‘gemeenschap’ vaak gebruikt, en dan vooral in relatie tot zorg, collectieve veerkracht, onderwijs, gezondheid en sociale exclusie. Gemeenschap lijkt DE oplossing voor veel maatschappelijke vraagstukken waar we mee worden geconfronteerd. Maar is deze manier waarop over gemeenschap wordt gedacht realistisch. Wordt gemeenschapsvorming niet te veel geromantiseerd? En laten mensen zich eigenlijk nog wel verbinden?

Over deze – en andere – vragen organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd op vrijdag 25 november van 0900-1230 een minisymposium. Onderzoekers, docenten, beleidsmakers en professionals uit het domein zorg en welzijn zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk meer grip te krijgen op het begrip gemeenschap en op de betekenis ervan voor zorg en welzijn, en sociaal werk in het bijzonder.

Wil je de ochtend bijwonen? Meld je dan aan via wsd@zuyd.nl

0900Inloop 
0930Opening en welkom
0940Verbeelding van gemeenschap Onder leiding van Maartje Jaspers (KenVak Zuyd Hogeschool) gaan we niet alleen nadenken, maar ook voelen wat gemeenschapszin (kan) betekenen.
1045Pauze
1100Gemeenschap als wonderspons van het sociaal domein door Chantal van Lieshout, WSD Zuyd                       
1130Workshops, met een keuze uit:1) Inspraak van bewoners? Menselijke waardigheid in herstructureringsprojecten 2) Het duurt 20 jaar voordat een wij-gevoel kan ontstaan door Samira Louali en Chantal van Lieshout
1215Afsluiting
1230Einde symposium