Samen en Divers

16-09-2022 09:00
Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 in Antwerpen

Op 16 september 2022 vindt de uitgestelde Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en Pedagogiek plaats, georganiseerd door het Nederlands Platform Lectoren Sociaal Werk en Sociaalwerkonderzoek-netwerk Vlaanderen. Het wordt gehost door de Universiteit Antwerpen.

Het sociaal en pedagogische werk wordt in beide landen geconfronteerd met gelijkaardige ontwikkelingen, zoals diversiteit en inclusie, politisering van sociaal werk en overheden die de principes van marktwerking hebben omarmd. Zo ook in het pedagogisch- en sociaalwerkonderzoek. De Vlaams-Nederlandse conferentie wil het debat over de landsgrenzen stimuleren, door kennis uit te wisselen en samenwerking nader te verkennen en te verdiepen.

Diverse docent-onderzoekers die verbonden zijn aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd zullen tijdens de conferentie een workshop verzorgen en kennis en inzichten uit de leerateliers delen. Onder andere de leerateliers ‘impact’ en ‘Veerkracht en onmacht in gemeenschappen’ zullen vertegenwoordigd zijn.