Refereerbijeenkomst: Opgroeien doe je samen!

21-03-2023 14:00
Ligne, Sittard

Op 21 maart van 14.00-17.00 uur organiseert de Innovatiewerkplaats van MIK-PIW groep in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd een refereerbijeenkomst die in het teken staat van het samen bouwen aan een stevige pedagogische basis.

Een stevige pedagogische basis stimuleert de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders bij het opvoeden. Een stevige basis draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en helpt bij het omgaan met alledaagse problemen. De pedagogische basis bestaat uit alle contacten, sociale relaties en leefomgevingen die bijdragen aan het opgroeien van kinderen. Dat zijn bijvoorbeeld buren, vrienden, leerkrachten, medewerkers van de opvang en sporttrainers. Iedereen heeft een rol: als samenleving vormen samen we het fundament voor opgroeien. Niet alleen professionals, maar alle mensen om kinderen heen.

Aan de hand van twee recent verschenen publicaties willen we samen met collega’s van verschillende disciplines de dialoog aangaan. Collega’s van de Innovatiewerkplaats zullen het proces begeleiden. Doel van deze refereerbijeenkomst is om van en met elkaar te leren en op basis van de input uit de beide publicaties samen de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk. Iedereen die het leuk vindt om over deze thematiek in gesprek te gaan is van harte welkom!

Lees ter voorbereiding de volgende twee publicaties door:

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: Jerome.vanDongen@mik-piwgroep.nl