Symposium Kinderarmoede

20-06-2023 13:00
Ligne 1, Sittard, lokaal H1.35

Eén op de acht kinderen in Limburg groeit op onder de armoedegrens. Tegelijkertijd geven professionals in het sociaal domein vaak aan handelingsverlegenheid te ervaren met betrekking tot de aanpak van kinderarmoede. Samen met onze partners in de regio wil de WSD Zuyd deze handelingsverlegenheid verkleinen, door de interprofessionele samenwerking tussen verschillende professionals te stimuleren en praktijkgericht onderzoek te naar de onderliggende oorzaken van kinderarmoede.

Een van de manieren waarop we dat doen, is door een nauwe samenwerking tussen MIK & PIW Groep en de Werkplaats Sociaal Domein van Zuyd Hogeschool, waarbij in 2022-2023 zeven studenten van Zuyd en de Universiteit Maastricht een afstudeeronderzoek uitvoeren bij MIK & PIW Groep, ieder gericht op een specifiek aspect van kinderarmoede. Op dinsdag 20 juni a.s. (in de middag) organiseren wij een symposium rondom het thema kinderarmoede. Tijdens dit symposium zullen een drietal interessante gastsprekers het thema kinderarmoede vanuit hun eigen expertisegebied belichten en presenteren de studenten hun onderzoeksresultaten. Na afloop is er tijdens de borrel de mogelijkheid om het thema gezamenlijk te bespreken.

Programma

13.00 – 13.30u Inloop
13.30 – 13.45u Opening door Sabrina Keinemans (lector Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool)
13.45 – 14.30u Presentatie Wim Goossens (expertdocent, Zuyd Hogeschool)
14.30 – 14.45u Pauze: Koffie & vlaai
14.45 – 15.30u Posterpresentaties studenten
15.30 – 16.00u Presentatie Mariette Lusse (lector Kinderarmoede, Hogeschool Rotterdam)
16.00 – 16.30u Presentatie Ellen Donkers (adviseur en onderzoeker, Nederlands Jeugd Instituut)
16.30 – 17.00u Afsluiting & netwerkborrel