Werkconferentie Ondersteuning Thuiswonende Ouderen

28-06-2023 14:00
Synagoge Meerssen, Kuileneindestraat 22A in Meerssen.

Vanaf januari 2023 is aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, ook een Werkplaats verbonden die zich richt op de ondersteuning van thuiswonenende ouderen en daartoe onder andere samenwerkt met de gemeente Meerssen. In juni vindt een eerste werkconferentie plaats in het kader van deze werkplaats, waar u van harte voor uitgenodigd bent.

Programma

14.00 Inloop & aanwezigheidsregistratie & drankje
14.30 Welkomstwoord door dagvoorzitter Jerome van Dongen
14:40 Welkomstwoord door wethouder Inge Smeets
15:00 Erik van Rossum “De ambitie van de werkplaats ondersteuning thuiswonende ouderen”
15:20 Pitch Thema “Huiskamers”
15:35 Pitch Thema “Dementvriendelijkheid”
15:50 Pauze
16:15 Pitch Thema “Zelfredzaamheid”
16:30 Samenvatting van de dag & afsluiting door Jerome van Dongen
17:00 Einde symposium

Aanmelden kan door een mail te sturen aan nicole.pelzer@zuyd.nl