Aansluiten bij de wereld van het prille ouderschap

Artikel

In 2021 werd in aansluiting bij het leeratelier Kansrijk met Jeugd een vierjarig actieonderzoek opgezet met als titel ‘Integrale begeleiding van jonge ouders’. Dit onderzoek werd mogelijk door een subsidie van ZonMw vanuit het programma onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Het doel van dit project is om het ouderschap en opvoedklimaat in gezinnen te versterken en om kansen op maatschappelijke participatie van jonge ouders te vergroten, door het ondersteuningsaanbod aan jonge moeders te verbreden naar jonge vaders. Het streven is daarbij om ook de interprofessionele samenwerking in de zorgketen tussen het sociale en zorgdomein te verstevigen. In het project wordt nauw samengewerkt tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, wat onder andere tot uitdrukking komt in het feit dat professionals van de gemeente Heerlen deel uitmaken van het onderzoeksteam. In 2022 schreef een deel van dit team gezamenlijk een artikel over hun Jonge Ouder Project in het vakblad Vroeg.

Over dit etalage werk