Agonisme

Kennisclip

Steeds meer en steeds breder wordt erkend dat in een democratie, de stem van de burger door moet klinken in besluitvormingsprocessen die impact hebben op de samenleving. Veel overheden en organisaties spannen zich daar ook toe in, en proberen burgerinspraak of burgerparticipatie in hun beleid te organiseren. Dit blijkt echter geen gemakkelijke opgave. Steeds weer blijkt dat ‘de burger’ niet bestaat en dat het lastig is om ‘het burgerperspectief’ op te halen. In onze werkplaats maken we gebruik van het concept ‘agonisme’ naar processen van burgerinspraak te kijken. Het concept helpt om de vraag te beantwoorden of burgers – ondanks alle inspraakretoriek – wel als volwaardige politieke actoren worden gezien. In onderstaande kennisclip wordt in 10 minuten toegelicht wat we onder agonisme verstaan, en hoe we het gebruiken in onderzoek naar burgerinspraak.

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar