Alles draait om de relatie

Artikel

In de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd hebben we in diverse activiteiten en projecten aandacht voor integraliteit en integrale samenwerking. Op basis van de ervaringen in een van deze projecten, schreven Anja Rudnick, Chantal van Lieshout en Goos Cardol een artikel voor Sociaal Bestek. Hierin betogen zij dat het perspectief van inwoners nog onvoldoende uit de verf komt bij integrale samenwerking, en pleiten zij ervoor om meer aandacht te besteden aan de aard van onderlinge relaties. Juist deze spelen een doorslaggevende rol bij de integrale samenwerking rondom een hulpvraag van een inwoner.  

Over dit etalage werk