Anders kijken naar impact

Magazine

Impact staat volop in de belangstelling. Bestuurders, professionals, wethouders, ambtenaren, bewoners: iedereen die een rol heeft in het sociaal domein krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Impact inzichtelijk maken is een vast onderdeel van verantwoording in de beleidscyclus geworden, tussen gemeenten als opdrachtgever en maatschappelijke organisaties of sociale ondernemers als opdrachtnemer. In de praktijk leidt dat tot allerlei vragen van zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties. Wat is impact nu eigenlijk? Wat verstaan we eronder? Hebben we daar wel een gemeenschappelijke visie op? En belangrijker nog; hoe kunnen we samen met de mensen waarom het gaat via sociale interventies de impact op hun leven vergroten? Is wat en hoe we het doen de juiste weg om burgers te ondersteunen wanneer zij te maken krijgen met lastige situaties op hun levenspad?

De Werkplaatsen Zuyd, Arnhem en Nijmegen en Utrecht, hebben de afgelopen jaren samengewerkt rondom dit thema, en een magazine uitgebracht over de geleerde lessen en inzichten. Het magazine laat de samenwerking zien en ook de gezamenlijke tocht van de werkplaatsen, de expertise en ambities die zij hebben rondom dit thema.

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar