Ervaringen met de effectencalculator

Brochure

De afgelopen jaren zijn in de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd in diverse contexten ervaringen opgedaan met de effectencalculator. Met dit instrument wordt het effect van een aanpak, interventie of werkwijze geanalyseerd, op basis van de inbreng van alle betrokkenen. In dit korte rapport gaan wij in de wijze waarop wij het instrument hebben ingezet en de door ons ervaren voor- en nadelen.

Over dit etalage werk