Gemeenschap: een omstreden concept

Kennisclip

‘Gemeenschapszin betekent bij BBB iets heel anders dan bij GroenLinks-PvdA’, kopte de Groene Amsterdammer in de aanloop naar de tweede kamerverkiezingen van 2023. Illustratief voor het concept ‘gemeenschap’, dat vele betekenissen toegekend krijgt. Daarom doet Chantal van Lieshout vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd onderzoek naar processen van gemeenschapsvorming. En daar hoort ook een begripsafbakening bij: want wat verstaan we dan eigenlijk onder gemeenschappen? En romantiseren we ‘gemeenschapszin’ niet te veel? Chantal vertelt erover in onderstaande kennisclip van 10 minuten. Deze clip is onderdeel van een reeks waarin we steeds een ander concept ophelderen. 

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar