Integrale afweging

In 2019 vond vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd een evaluatie plaats van drie proefprojecten in de pilot Integrale Afweging in de gemeente Roermond. Deze pilot, die in 2018 en 2019 liep, is gericht op het anders organiseren, kijken, denken en handelen van organisaties in het kader van de Participatiewet, de Wmo en Jeugdwet om de toeleiding naar participatie van burgers in een kwetsbare situatie te verbeteren. In deze onderlegger worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek beschreven.

Over dit etalage werk