Kennisnetwerken in het sociaal
domein in Limburg

Overzicht van kennisnetwerken in Limburg

In 2020 inventariseerde de WSD Zuyd diverse kennisnetwerken die in de regio actief zijn. Doel hiervan was om in kaart te brengen aan welke
vraagstukken in de regio al wordt gewerkt (middels onderzoek of praktijkontwikkeling) en door wie dit wordt gedaan. Deze inventarisatie kan als basis dienen:

  • om bruggen tussen kennisnetwerken te slaan;
  • om mogelijke hiaten te identificeren;
  • om inzichten binnen deze netwerken breder te delen en waar mogelijk met elkaar te verbinden (‘meta-analyse’).

Het resulterende overzicht is een hulpmiddel om te bepalen waar welke (kennis-) vraagstukken aan bod kunnen komen, alsmede om ervoor te zorgen dat kennisactiviteiten in het kader van de WSD Zuyd complementair zijn

Over dit etalage werk