Maken online wijkplatformen hun belofte aan ouderen waar?

Artikel

In 2021 promoveerde Sarah Willard op een onderzoek naar online wijkplatformen voor thuiswonende ouderen. In Nederland hebben naar schatting 300 gemeenten een online wijkplatform op gericht. Deze platformen beogen ouderen te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, waardoor zij langer thuis kunnen wonen. Willard concludeerde in haar onderzoek echter dat deze doelstelling niet werd behaald. Een belangrijke les, vooral ook in het kader van de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen, waar WSD Zuyd in 2023 mee gestart is. Ook deze werkplaats beoogt ouderen te ondersteunen om langer thuis te wonen, en is een samenwerking tussen diverse lectoraten, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. In een recent artikel in Geron reflecteren Sarah Willard, Sabrina Keinemans en Erik van Rossum op de vraag waarom online wijkplatformen hun belofte niet waar maken, met het oog op lering voor nieuwe initiatieven.

Over dit etalage werk