Opbouwwerk en de energietransitie

Infographic

Werkplaats Sociaal Domein Zuyd wilde meer zicht krijgen op de rol van het opbouwwerk in de energietransitie. Maja Ročak & Chantal van Lieshout bevroegen opbouwwerkers hierover en concluderen dat de energietransitie voor hen geen prominent thema is. Ondanks dat opbouwwerkers de energietransitie belangrijk vinden, vragen ze zich af of zij hier een verantwoordelijkheid in hebben en of ze over genoeg kennis beschikken om deze processen adequaat te kunnen begeleiden. Als het op het beschermen van bewonersbelangen aankomt voelen ze zich wel degelijk aangesproken. Vanuit hun taak om bewoners te ondersteunen en een stem te geven tijdens dit soort processen. In deze infographic worden de opgedane inzichten samengevat.

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar