Toolbox impact 2: De effectencalculator

Video

Docent-onderzoekers Goos Cardol, Chantal van Lieshout en Anja Rudnick van Zuyd spraken over hun ervaringen met de effectencalculator. De
effectencalculator is zowel een kwalitatief evaluatie instrument als een instrument dat kosten van een werkwijze of interventie in kaart brengt op casusniveau. Haar roots ligt in narratief onderzoek, dialogisch werken en evaluatieonderzoek. Professionals, vrijwilligers en cliënt/bewoners vullen samen de effectencalculator in op basis van een dialogisch proces. In deze presentatie vertellen Goos, Chantal en Anja over hoe ze de effectencalculator gebruikt hebben om de impact van integrale samenwerking te evalueren. Ze reflecteren daarbij ook op de beperkingen van het instrument en hoe ze dat hebben opgevangen. Wil je meer weten over de effectencalculator dan lees ook eens het artikel over de effectencalculator in ons online magazine over impact.

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar