Toolbox impact 3: Ambtelijk vakmanschap

Lezing

In het leeratelier ‘impact’ spraken we de afgelopen jaren over diverse manieren om impact van sociaal werk en sociaal werkers in kaart te brengen en over het professioneel actorschap dat nodig is om deze impact te maken. Niet alleen werd geëxperimenteerd met vormen van ‘impactmeting’ en werd onderling kennis en expertise uitgewisseld, ook werden gastsprekers uitgenodigd om tot een breder en beter begrip te komen van wat ‘impact’ en ‘professioneel actorschap’ betekent. Van deze expertmeetings zijn kennisclips gemaakt, die we als toolbox impact in onze etalage hebben geplaatst.

De derde kennisclip in deze toolbox is van Sandra Geelhoed: zij verzorgde een sessie over ‘narratieve democratie’. In het leeratelier koppelden we haar kennis en ervaring in narratieve democratie aan de vraag hoe je verhalen en signalen uit de samenleving en beleid met elkaar kunt verbinden. In deze opname neemt Sandra ons mee in haar werk en de ‘lessons learned’.

Over dit etalage werk

Over de auteur/ontwikkelaar