Waardering voor opbouwwerk tijdens corona alleen is niet genoeg

Op basis van onderzoek naar opbouwwerk tijdens de lockdowns ten gevolge van COVID-19, pleiten Chantal van Lieshout & Maja Ročak in hun artikel op socialevraagstukken.nl voor voldoende middelen om te blijven werken aan de sociale samenhang in wijken. Met bewoners en buurten zelf.

Alleen samen kunnen we de crisis aan

De euforie in de samenleving over de opleving van solidariteit door de covid-19 pandemie is langzaam weggeëbd. De opgeborrelde burgerinitiatieven lijken veelal een stille dood te zijn gestorven. Wat is de uitdaging die het opbouwwerk te wachten staat om gemeenschapsvorming aan te jagen?

Ervaringskennis

In het voorjaar van 2021 vond een online expertmeeting plaats, die als doel had om professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten en (vertegenwoordigers van) kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers met elkaar te verbinden en kennis en ervaring te delen. Jongere Rafaël Rozenblad deelde tijdens de expertmeeting zijn verhaal.

Sprekend Sittard-Geleen 2020-2021

Wijkverhalen van bewoners Sinds 2019-2020 trekken tweedejaars studenten Social Work wijken en buurten in van Sittard-Geleen, om met bewoners te spreken over wat hen bezig houdt in hun leefomgeving. Hoe staat het met de buurt? Hoe zijn de contacten? Onder begeleiding van docent-onderzoekers analyseren zij de individuele verhalen van bewoners, met als doel om in … Lees meer

De wat-kan-wel attitude

Chantal van Lieshout deed begin 2020 onderzoek naar opbouwwerk in Limburg tijdens corona. Bij het aanbreken van de tweede lockdown besloot ze deze opbouwwerkers weer op te zoeken. Wat is er nu anders?