Transformatief leiderschap

Doel Transformatief Leiderschap is een informele vorm van leiderschap, waarmee professionals kunnen inspireren tot een duurzame visie op en aanpak van structurele vraagstukken in de samenleving. De activiteiten van het leeratelier beogen bij te dragen aan twee doelen: Werkwijze In 2023 is het leeratelier gestart met een verkenning, waarbij in kaart is gebracht welke behoefte … Lees meer

Interprofessionaliteit

Doel Het Leeratelier interprofessionaliteit wil op co-creatieve wijze kennisproducten, methoden, interventies en een toolkit ontwikkelen, om interprofesssionaliteit te bevorderen rondom een maatschappelijke problematiek of vraagstuk. Daartoe werkt het leeratelier nauw samen met een van de drie ‘inhoudelijke’ leerateliers van WSD Zuyd. Werkwijze We gaan in leergroepen, dialoogsessies en netwerkbijeenkomst samen ontdekken, leren en ‘aanpakken’ hoe … Lees meer

Impact

In 2019 is WSD Zuyd als eerste werkplaats gestart met een leeratelier over het thema impact. Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap van sociaal werkers, beleidsmedewerkers van organisaties en gemeenten, studenten, onderzoekers en docenten, die zich bezig (willen) houden met legitimatievraagstukken en het inzichtelijk maken van de impact van sociaal werk. We werken vanuit de … Lees meer