Ervaringen met de effectencalculator

De afgelopen jaren zijn in de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd in diverse contexten ervaringen opgedaan met de effectencalculator. Met dit instrument wordt het effect van een aanpak, interventie of werkwijze geanalyseerd, op basis van de inbreng van alle betrokkenen. In dit korte rapport gaan wij in de wijze waarop wij het instrument hebben ingezet en … Lees meer

Opbouwwerk in tijden van COVID-19

Infographic met algemene bevindingen naar aanleiding van onderzoek naar de uitdagingen en strategieën van het opbouwwerk in tijden van COVID-19.

Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van COVID-19

In 2020 voerden partners uit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, het door ZonMW gefinancierde onderzoek ‘Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van COVID-19’ uit. In dit project zochten we antwoord op vragen als: Wat zijn de (on)mogelijkheden van opbouwwerk ten tijde van een pandemie? Hoe krijgt samenlevingsopbouw in tijden van fysieke isolatie vorm en … Lees meer

Kennisnetwerken in het sociaal
domein in Limburg

In 2020 inventariseerde de WSD Zuyd diverse kennisnetwerken die in de regio actief zijn. Doel hiervan was om in kaart te brengen aan welkevraagstukken in de regio al wordt gewerkt (middels onderzoek of praktijkontwikkeling) en door wie dit wordt gedaan. Deze inventarisatie kan als basis dienen: Het resulterende overzicht is een hulpmiddel om te bepalen … Lees meer

Nieuwsbrief okt 2020

Het Lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd brengen een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met recente rapportages, aankomende kennisactiviteiten en nieuws van de samenwerkingspartners van de werkplaats. Bron foto: Pixabay Steve Buissinne

Nieuwsbrief juli 2020

Het Lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd brengen een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met recente rapportages, aankomende kennisactiviteiten en nieuws van de samenwerkingspartners van de werkplaats. Bron foto: Pixabay Steve Buissinne

De conflictloze weg

Binnen het sociaal werk is recent veel aandacht voor de mensenrechtenbenadering vanuit de kritiek dat werkers te weinig aandacht hebben voor structurele vraagstukken en de normatiefethische positie die zij innemen als poortwachter tussen beleid en praktijk. Het ontbreekt aan studies die inzicht geven in hoe sociaal werkers structurele vraagstukken politiseren. In dit artikel beschrijven Michelle … Lees meer

Nieuwsbrief april 2020

Het Lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd brengen een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met recente rapportages, aankomende kennisactiviteiten en nieuws van de samenwerkingspartners van de werkplaats. Bron foto: Pixabay Steve Buissinne

Integrale afweging

In 2019 vond vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd een evaluatie plaats van drie proefprojecten in de pilot Integrale Afweging in de gemeente Roermond. Deze pilot, die in 2018 en 2019 liep, is gericht op het anders organiseren, kijken, denken en handelen van organisaties in het kader van de Participatiewet, de Wmo en Jeugdwet om … Lees meer