Community Organizing

Een democratische samenleving gedijt bij een goed functionerend systeem van macht en tegenmacht. Enerzijds is er de formele macht die de overheid via rechtspraak, wetgeving en de uitvoering daarvan uitoefent. De samenleving oefent echter ook macht uit, en wel via instituties en het maatschappelijk middenveld. De uitoefening van alle machten is niet evident, en vraagt … Lees meer

Infographic Keerpunten

Op 18 oktober 2022 organiseerde het leeratelier Kansrijk met Jeugd een expertmeeting over keerpunten in het leven van jongeren. De inzichten die tijdens deze middag zijn opgedaan, worden gedeeld op bijgaande infographic.

Opbouwwerk en de energietransitie

Werkplaats Sociaal Domein Zuyd wilde meer zicht krijgen op de rol van het opbouwwerk in de energietransitie. Maja Ročak & Chantal van Lieshout bevroegen opbouwwerkers hierover en concluderen dat de energietransitie voor hen geen prominent thema is. Ondanks dat opbouwwerkers de energietransitie belangrijk vinden, vragen ze zich af of zij hier een verantwoordelijkheid in hebben … Lees meer

Opbouwwerk in tijden van COVID-19

Infographic met algemene bevindingen naar aanleiding van onderzoek naar de uitdagingen en strategieën van het opbouwwerk in tijden van COVID-19.