Interprofessionaliteit

Dit leeratelier ondersteunt en bevordert de kwaliteit en de duurzaamheid van samenwerking tussen disciplines en organisaties in de wijk en de regio .

Doel

Het Leeratelier interprofessionaliteit wil op co-creatieve wijze kennisproducten, methoden, interventies en een toolkit ontwikkelen, om interprofesssionaliteit te bevorderen rondom een maatschappelijke problematiek of vraagstuk. Daartoe werkt het leeratelier nauw samen met een van de drie ‘inhoudelijke’ leerateliers van WSD Zuyd.

Werkwijze

We gaan in leergroepen, dialoogsessies en netwerkbijeenkomst samen ontdekken, leren en ‘aanpakken’ hoe interprofesssionaliteit kan worden bevorderd vanuit :

  • Het organisatieperspectief: beleid, strategie en randvoorwaarden
  • Het samenwerkingsperspectief: kritische factoren en optimaliseren samenwerking
  • Het professionele perspectief: attitude, kennis, methoden en vaardigheden
  • Het ervaringsdeskundig perspectief: ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Voor wie

In het leeratelier leren en werken we samen met: ervaringsdeskundigen; professionals; beleidsmakers; studenten; docenten; onderzoekers.

Investering

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het leeratelier Interprofessionaliteit. Wel wordt commitment van deelnemers verwacht. We hanteren het principe van ‘halen en brengen’. Een community of practice maken we immers samen! Door middel van deelname aan dit leeratelier investeer je in je persoonlijke en professionele ontwikkeling, team­ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Het ‘kloppend hart’ van ons leeratelier is dat je geïnspireerde deelnemers leert kennen die kennis, expertise en ervaringen over interprofessioneel werken met jou willen delen en innoveren. Tevens ga je hiermee ‘experimenteren’ in de praktijk. Deelnemen kan op verschillende manieren.  Door bijvoorbeeld mee te doen aan een leergroep, netwerkbijeenkomsten, dialoog­sessies of public events. Maar ook door mee te werken aan het ontwikkelen van methoden, instrumentarium en een toolkit. De tijds­investering voor jouw bijdrage aan het leeratelier stemmen we echter altijd samen af.

Over de auteur/ontwikkelaar