Effectieve interventies voor kinderen in armoede

In 2022 leefde 9,2% van de Nederlandse kinderen en jongeren in armoede. Vaak hebben deze kinderen en jongeren te maken met materiële en immateriële achterstanden, die hen op alle levensdomeinen belemmeren in hun ontwikkeling. Professionals kunnen en willen kinderen in armoede graag ondersteunen, maar geven aan dit een moeilijke taak te vinden. In de zoektocht … Lees meer

Maken online wijkplatformen hun belofte aan ouderen waar?

In 2021 promoveerde Sarah Willard op een onderzoek naar online wijkplatformen voor thuiswonende ouderen. In Nederland hebben naar schatting 300 gemeenten een online wijkplatform op gericht. Deze platformen beogen ouderen te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, waardoor zij langer thuis kunnen wonen. Willard concludeerde in haar onderzoek echter dat deze doelstelling niet werd behaald. Een … Lees meer

Alles draait om de relatie

In de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd hebben we in diverse activiteiten en projecten aandacht voor integraliteit en integrale samenwerking. Op basis van de ervaringen in een van deze projecten, schreven Anja Rudnick, Chantal van Lieshout en Goos Cardol een artikel voor Sociaal Bestek. Hierin betogen zij dat het perspectief van inwoners nog onvoldoende uit de … Lees meer

Aansluiten bij de wereld van het prille ouderschap

In 2021 werd in aansluiting bij het leeratelier Kansrijk met Jeugd een vierjarig actieonderzoek opgezet met als titel ‘Integrale begeleiding van jonge ouders’. Dit onderzoek werd mogelijk door een subsidie van ZonMw vanuit het programma onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Het doel van dit project is om het ouderschap en opvoedklimaat in gezinnen te versterken … Lees meer

Reimagining Parenthood in Diverse Contexts

Reimagining parenthood in Diverse Contexts

De Academie voor Sociaal Werk van Zuyd Hogeschool, werkt al een aantal jaren met internationale partners samen in het International Parenting Programme (IPP). Docent-onderzoeker Wim Goossens stond, samen met anderen, aan de wieg van dit programma. In dit internationaal samenwerkingsverband is veel expertise over ouderschap en opvoeding, maar ook over Communities of Practice en burgerbetrokkenheid … Lees meer

Voorbij het sociaal ongemak

‘De ‘gezellige mix’ van groepen in het buurthuis behoort tot het verleden.’ is een van de bevindingen van Joost Weling. Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd onderzoekt hij de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sociaal verkeer in de buurt.

Sprekend Sittard-Geleen 2021-2022

Sinds 2019-2020 trekken tweedejaars studenten Social Work wijken en buurten in van Sittard-Geleen, om met bewoners te spreken over wat hen bezig houdt in hun leefomgeving. Hoe staat het met de buurt? Hoe zijn de contacten? Onder begeleiding van docent-onderzoekers analyseren zij de individuele verhalen van bewoners, met als doel om in de traditie van … Lees meer

Geen aanjagers maar bruggenbouwers

Alom wordt bepleit dat opbouwwerkers proactief en toekomstgericht een rol op zich nemen in de overgang naar duurzame energiebronnen. Maja Rocak & Chantal van Lieshout bevroegen opbouwwerkers hierover en concluderen dat de energietransitie voor hen geen prominent thema is.

Waardering voor opbouwwerk tijdens corona alleen is niet genoeg

Op basis van onderzoek naar opbouwwerk tijdens de lockdowns ten gevolge van COVID-19, pleiten Chantal van Lieshout & Maja Ročak in hun artikel op socialevraagstukken.nl voor voldoende middelen om te blijven werken aan de sociale samenhang in wijken. Met bewoners en buurten zelf.

Alleen samen kunnen we de crisis aan

De euforie in de samenleving over de opleving van solidariteit door de covid-19 pandemie is langzaam weggeëbd. De opgeborrelde burgerinitiatieven lijken veelal een stille dood te zijn gestorven. Wat is de uitdaging die het opbouwwerk te wachten staat om gemeenschapsvorming aan te jagen?